LAT / RUS / ENG

Bibliotēka sniedz operatīvus un kvalitatīvus bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus, pielietojot jaunākās informāciju tehnoloģijas.

Lai nodrošinātu lietotājiem pilnvērtīgus informācijas pakalpojumus, komfortablu un demokrātisku pieeju dažādiem informācijas resursiem, bet bibliotēkas darbiniekiem - efektīvu fondu pārvaldību, koledžas datorspeciālisti veido vairākas datu bāzes atbilstoši studiju programmām un pētījumu virzieniem.

Lokālās datu bāzes bibliotēkā:

  •   Juridiskās koledžas bibliotēkas elektroniskais katalogs;
  •    Studentu kvalifikācijas darbu datu bāze;
  •    Zinātnisko rakstu krājumos un periodiskajos izdevumos publicētie raksti

Pieeja kopkatalogiem:

Starptautiskās datu bāzes (2017):

 

Datu bāzes latviešu valodā:

Latvijas Vēstnesis - specializēts portāls par tiesisko regulējumu

Likumi.lv - tiesību aktu vortāls

Jurista Vārds - portāls juristiem, notikumi tiesību sistēmā, aktuālā tiesu prakse un komentāri

Biznesa rokasgrāmata

Juridica (Juridiskās informācijas resursi)

LETA - ziņas un biznesa informatīvie risinājumi

Nozare - aktuālākā un kompetentākā biznesa informācija

Letonika -ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā

LURSOFT - Latvijā reģistrēto uzņēmumu, biedrību datu bāze, juridiskie dati un finanšu rādītāji (piedāvā studējošajiem pakalpojumu "Studenta komplekts")