LAT / RUS / ENG

TĀLMĀCĪBA JEB E-STUDIJAS

Tālmācība
- izglītības ieguves neklātienes formas paveids, kuru raksturo īpaši strukturēti mācību materiāli, individuāls mācīšanās temps, īpaši organizēts izglītības sasniegumu novērtējums, kā arī dažādu tehnisko un elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana (Izglītības likuma 1.pants 26.p.)

Tālmācība
- mūsdienīgs un ērts studiju apguves veids, kad students pats pilnībā pārvalda mācīšanās procesu.

Tālmācība
noder tiem, kuru darba režīms ir noteikts vai, gluži otrādi, ļoti mobils un saistīts ar biežiem komandējumiem un izbraukumiem, kā arī tiem, kuriem vienmēr nav iespējams saskaņot darba laiku, lai mācības apmeklētu klātienē.

Tālmācība
ir brīvi pieejama visiem neatkarīgi no vecuma, nodarbošanās vai dzīvesvietas, jebkurā laikā, jebkurā vietā uz zemeslodes, kur būs dators ar interneta pieslēgumu.

Juridiskā koledža tālmācības studijas piedāvā studiju programmās:

Studiju gada ietvaros 4 reizes notiek nodarbības klātienē (lekcijas, semināri, praktiskās nodarbības, diskusijas u.t.t.).

Pirmajā tikšanās reizē studenti tiek iepazīstināti ar kursa saturu un studiju gaitu tālmācības formā, t.sk. pārbaudījumu kārtošanas iespējām.

E-studiju (tālmācības) nolikums

E-studiju informācijas aprites kārtība

Studiju ilgums 2 gadi

Studiju maksa € 88 mēnesī

Ir iespēja saņemt studiju kredītu

Informācija par tālmācības studijām:
+37128665420

tālr. 67508005
tālr. 67508006

Iesnieguma veidlapa
(veidlapu saglabā savā datorā, aizpilda un nosūta elektroniski uz e-pastu info@jk.lv vai papīra formātā - pa pastu)