LAT / RUS / ENG

TRAINING, APLICATION

NAMU PĀRZINIS - 3.profesionālās kvalifikācijas līmenis

PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA

akreditācijas lapa Nr.AP 0497, 9.03.2010

Mācību ilgums 6 mēneši, t.sk.2 mēn. kvalifikācijas prakse, mācību noslēgumā - kvalifikācijas eksāmens.

Pēc sekmīgas kursu beigšanas - profesionālās kvalifikācijas (NAMU PĀRZINIS) apliecība.

Kursi tiek organizēti divās plūsmās: darbdienās un sestdienās

Dienas grupai - nodarbības otrdienās no pl.10.00 - 16.00

Sestdienās- nodarbības no pl.9.00 -15.00

PIETEIKTIES KURSIEM:

Tālruņi: 67508005; 67508006; 26565322; 29454614