LAT / RUS / ENG

Juridiskās koledžas izdotās grāmatas var iegādāties koledžas Metodiskajā kabinetā
Citadeles ielā 9a - 301, Rīgā (par izdevēja cenu)

Grāmatu vairumtirdzniecība - tālr. 67508863, fakss 67508006, e-pasts: info@jk.lv

Starptautiskās tiesības: dokumentu krājums ar komentāriem/ komentāru aut. T.Jundzis.– Rīga: Juridiskā koledža, 2018.– 276 lpp.

Juridiskās koledžas zinātniskie raksti 2018.- Rīga: Juridiskā koledža, 2016.- 320 lpp., il.

Klieders J. Datorzinības. Microsoft Office 2013/2016.– Rīga: Juridiskā koledža, 2018.– 296 lpp.; il.

 

Kvalitātes nodrošināšanas vadība.- Rīga: Juridiskā koledža, 2017.- 233 lpp., il.

Grāmatā tiek aplūkoti kvalitātes vadības metožu attīstības vēsturiskie aspekti, kvalitātes būtība, pamatjēdzieni un vadības objekti, kvalitātes vadības sistēmas izstrādes un ieviešanas jautājumi, tiek skatītas kvalitātes vadības sistēmas un to veidi, kā arī starptautiskie kvalitātes standarti.

 

Juridiskās koledžas zinātniskie raksti 2016.- Rīga: Juridiskā koledža, 2016.- 324 lpp., il.

 

Bolis J., Gereiša Z. Mediācija un sarunas.- Rīga: Juridiskā koledža, 2015.- 134 lpp., il.

 

Stucka A. Administratīvās tiesības.- 2.papildin. un pārstr. izdevums.- Rīga: Juridiskā koledža, 2009.- 352 lpp.

Kliedere I. Lietišķā informātika.- 5.,atk. izdevums.- Rīga: Juridiskā koledža, 2008.- 212 lpp.

Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2.sējums: Poļu un zviedru laiku tiesību avoti (1561-1795).- Rīga: Juridiskā koledža, 2006.- 408 lpp.

Bolis J. Mediācija.- Rīga: Juridiskā koledža, 2007.- 121 lpp.


Izdevums paredzēts gan kā mācību līdzeklis mediācijas apguvē, gan kā rokasgrāmata tiem, kas ieinteresēti civilizētā strīdu risināšanā.