LAT / RUS / ENG

Juridiskās koledžas izdotās grāmatas var iegādāties koledžas Metodiskajā kabinetā
Kronvalda bulv. 1a - 204, Rīgā (par izdevēja cenu)

Grāmatu vairumtirdzniecība - tālr. 67508863, fakss 67508006, e-pasts: info@jk.lv

Lasītājiem piedāvājam jau sesto koledžas zinātnisko rakstu krājumu, kurā publicēti gan akadēmiskā personāla, gan studentu un absolventu raksti

 

Bolis J., Gereiša Z. Mediācija un sarunas.- Rīga: Juridiskā koledža, 2015.- 134 lpp., il.

 

Autori un viesi grāmatas "Mediācija un sarunas" atvēršanas pasākumā 29.10.2015.

 

Mācību līdzeklis paredzēts koledžu un augstskolu studentiem studiju kursu "Datorzinības" un "Lietojumprogrammatūra" apgūšanai, bet to var izmantot arī citu mācību iestāžu audzēkņi, kā arī jebkurš interesents - no iesācēja līdz lietpratējam

 

Stucka A. Administratīvās tiesības.- 2.papildin. un pārstr. izdevums.- Rīga: Juridiskā koledža, 2009.- 352 lpp.

Kliedere I. Lietišķā informātika.- 5.,atk. izdevums.- Rīga: Juridiskā koledža, 2008.- 212 lpp.

Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2.sējums: Poļu un zviedru laiku tiesību avoti (1561-1795).- Rīga: Juridiskā koledža, 2006.- 408 lpp.

Bolis J. Mediācija.- Rīga: Juridiskā koledža, 2007.- 121 lpp.


Izdevums paredzēts gan kā mācību līdzeklis mediācijas apguvē, gan kā rokasgrāmata tiem, kas ieinteresēti civilizētā strīdu risināšanā.