LAT / RUS / ENG

Juridiskās koledžas izdotās grāmatas var iegādāties koledžas Metodiskajā kabinetā
Kronvalda bulv. 1a - 204, Rīgā (par izdevēja cenu)

Grāmatu vairumtirdzniecība - tālr. 67508863, fakss 67508006, e-pasts: info@jk.lv

Starptautiskās tiesības: dokumentu krājums ar komentāriem/ komentāru aut. T.Jundzis.– Rīga: Juridiskā koledža, 2018.– 276 lpp.

Krājumā publicēti paši svarīgākie dokumenti starptautiskajās publiskajās tiesībās, kas nosaka starptautiski tiesiskās kārtības pamatus pasaulē, kā arī divi Latvijas Republikas likumi saistībā ar starptautisko tiesību īstenošanu. Katram dokumentam pievienoti īsi, vispārīgi komentāri par to tapšanas nepieciešamību, būtību un svarīgākajām nostādnēm.

Juridiskās koledžas zinātniskie raksti 2018.- Rīga: Juridiskā koledža, 2016.- 320 lpp., il.

Lasītājiem piedāvājam jau septīto koledžas zinātnisko rakstu krājumu, kurā publicēti gan akadēmiskā personāla, gan studentu un absolventu raksti

 

Klieders J. Datorzinības. Microsoft Office 2013/2016.– Rīga: Juridiskā koledža, 2018.– 296 lpp.; il.

Mācību līdzeklis veidots kā metodiskais materiāls koledžu un augstskolu studentiem, atainots darbs ar Microsoft Office programmām: Word, Excel, PowerPoint un Outlook.

 

Kvalitātes nodrošināšanas vadība.- Rīga: Juridiskā koledža, 2017.- 233 lpp., il.

Grāmatā tiek aplūkoti kvalitātes vadības metožu attīstības vēsturiskie aspekti, kvalitātes būtība, pamatjēdzieni un vadības objekti, kvalitātes vadības sistēmas izstrādes un ieviešanas jautājumi, tiek skatītas kvalitātes vadības sistēmas un to veidi, kā arī starptautiskie kvalitātes standarti.

 

Juridiskās koledžas zinātniskie raksti 2016.- Rīga: Juridiskā koledža, 2016.- 324 lpp., il.

 

Bolis J., Gereiša Z. Mediācija un sarunas.- Rīga: Juridiskā koledža, 2015.- 134 lpp., il.

 

Autori un viesi grāmatas "Mediācija un sarunas" atvēršanas pasākumā 29.10.2015.

 

Stucka A. Administratīvās tiesības.- 2.papildin. un pārstr. izdevums.- Rīga: Juridiskā koledža, 2009.- 352 lpp.

Kliedere I. Lietišķā informātika.- 5.,atk. izdevums.- Rīga: Juridiskā koledža, 2008.- 212 lpp.

Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2.sējums: Poļu un zviedru laiku tiesību avoti (1561-1795).- Rīga: Juridiskā koledža, 2006.- 408 lpp.

Bolis J. Mediācija.- Rīga: Juridiskā koledža, 2007.- 121 lpp.


Izdevums paredzēts gan kā mācību līdzeklis mediācijas apguvē, gan kā rokasgrāmata tiem, kas ieinteresēti civilizētā strīdu risināšanā.