LAT / RUS / ENG

PROFESIONĀLĀ TĀLĀKIZGLĪTĪBA

Programma Licence/ akred. lapa

Maksa (EUR) Nodarbību laiki Kursu sākums Koordinators
Nekustamā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana kvalifikācija - namu pārzinis

Nr.AP4297 (28.04.2016.) 675.00 sestdienās 10.00-15.00 10.06.2017. Modris Vidzis modris@jk.lv tālr.29197726
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi kvalifikācija - sekretārs

Nr.P-14926 (11.11.2016.) 675.00 otrdienās 10.00-14.00 (dienas grupa),
18.00-21.00 (vakara grupa)
14.02.2017.
Madara Ozere madara@jk.lv tālr.28665420
sestdienās 10.00-15.00 18.02.2017.
Grāmatvedība kvalifikācija - grāmatvedis

Nr.P-14841 (31.10.2016.)

675.00 otrdienās 10.00-14.00 (dienas grupa), 18.00-21.00 (vakara grupa)
21.03.2017. Inita Reide inita@jk.lv tālr.28665420
sestdienās 10.00-15.00 25.03.2017.
Elektrotehnika un elektronika kvalifikācija - signāliekārtu montētājs

Nr.P-14842 (1.11.2016.) 520.00 sestdienās 10.00-15.00 11.02.2017. Oļegs Nikolajevs jkkursi@hotmail.com tālr. 28357721
  maksāt var pa daļām Sestdienās nodarbības notiek: Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Gulbenē, Valmierā Pieteikuma veidlapa
Seminārs "Būtiski jaunumi dzīvojamo māju tiesiskajā regulējumā" 24.07.2009.
Ziņojumu seminārā lasa Mārtiņš Auders, Ekonomikas ministrijas Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Mājokļu politikas nodaļas vadītājs

e-pasts:info@jk.lv