LAT / RUS / ENG

Tālruņi:

29866113 (Inga Kalmikova - Liepājas filiāles vadītāja)

63484399 tālr./fakss

Adrese: 8. vidusskolā, Dunikas ielā 9/11, Liepājā, LV-3400

DARBA LAIKS

  
08.00 - 17.00
(saskaņā ar nodarbību grafiku)
   
Bankas rekvizīti Liepājas studentiem:
SIA "JURIDISKĀ KOLEDŽA" Kr. Valdemāra 1c, Rīga, LV-1010 Nr. LV40003506758
Konts Nr. LV67UNLA0002052469159
AS 'SEB BANKA', Rīdzenes fil.
Kods UNLALV2X