Juridiskās koledžas 27.izlaidums notiks 2019.gada 2.martā (sākums plkst. 13.00) Splendid Place mazajā zālē, Elizabetes ielā 61, Rīgā

Juridiskā koledža 2019.gadā Rīgā darbību turpina Citadeles ielā 9a  (rudenī pēc ēkas kapitālremonta atgriezīsimies atpakaļ - jau renovētās telpās Kronvalda bulv.1a)

15. Juridiskās koledžas docētāju un studentu zinātniskā konference 2018.gada 28.novembrī

Mūsu vieslektori - Eiropas Savienības Tiesas tiesnesis Egils Levits un Latvijas Republikas tiesībsargs Juris Jansons

Studentu zinātniski-praktiskā konference "Biznesa izaicinājumi Latvijas simtgadē" 2018.gada 14.aprīlī

Starptautiskā zinātniskā konference "Ilgtspējīga attīstība un tiesiskums turbulentā biznesa un politiskajā vidē" 2018.gada 26.-28.aprīlī

Juridiskā koledža piedalās ERASMUS+ rīkotajā projektā “TRUSTvGLP”

Studentu tikšanās ar Satversmes tiesas priekšsēdētāju prof., Ph.D. Inetu Ziemeli

Jau septīto gadu Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un karjeras portāls Prakse.lv veido darba devēju ieteiktāko studiju programmu un izglītības iestāžu TOPu, kas sniedz skolu absolventiem ieskatu, kur jaunietim apgūt izvēlēto profesiju.

TOPā visnovērtētākās koledžas šogad ir Rīgas Tehniskā koledža, seko Juridiskā koledža un Rīgas celtniecības koledža

LDDK un Prakse.lv pārstāvji aicina jauniešus ieklausīties darba devēju viedoklī, izšķiroties par studiju jomu un izglītības iestādi, lai nodrošinātu sev darba iespējas izvēlētajā nozarē. TOPā iespējams aplūkot arī ieteikumus nozaru griezumā un konkrētās profesijās, lai ikviens jaunietis zinātu, kur apgūt to profesiju, kas saista visvairāk.

Ziemas Uzņemšana

Dokumentus pieņem:
vakara un neklātienes nodaļās Rīgā
no 2019.gada 7.janvāra līdz 1.februārim
Uzņemšanas komisijas darba laiks

Rīgā (Citadeles ielā 9a)
darba dienās 10:00-18:00
(pirmd. 10.00-16.30)

Plašāku informāciju skatīt šeit.

Tradīcijām ir nozīme