Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 (09.06.2020.) Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, no 2020. gada 26. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim Juridiskajā koledžā studiju process notiek attālināti, izņemot praktiskās daļas apguvi. Studiju procesa organizācija notiek atbilstoši apstiprinātajam nodarbību sarakstam. Informācija par attālinātajām nodarbībām pieejama nodarbību sarakstā vai studentu profilā koledžas mājas lapā.”

Darba laiks
Juridiskajā koledžā
(2020.gada 11.novembris –
31.decembris)

Darba laiks Juridiskajā koledžā

(2020.gada 11.novembris – 31.decembris)

Metodiskais kabinets(Rīga)

Pirmdien 9.00 - 16.30

Otrdien 9.00 - 18.00

Trešdien 9.00 - 18.00

Ceturtdien 9.00 - 18.00

Piektdien 9.00 - 18.00

Sestdien 9.00 - 12.00

Svētdien brīvdiena

Bibliotēka

Pirmdien brīvdiena

Otrdien 10.00 - 14.00

Trešdien 10.00 - 18.00

Ceturtdien 10.00 - 18.00

Piektdien 10.00 - 18.00

Sestdien 9.00 - 12.00

Svētdien brīvdiena

 

Filiāles

Gulbene

28.novembrī 9.00 - 12.00

5.decembrī 9.00 - 12.00

Liepāja
21.novembrī 12.00 - 15.00

12.decembrī 12.00 - 15.00

Valmiera
28.novembrī 9.00 - 12.00

5.decembrī 9.00 – 12.00

Ventspils
21.novembrī 12.00 - 15.00

12.decembrī 12.00 - 15.00