2015.gada 20. martā Juridiskās koledžas direktors Tālavs Jundzis un Vidzemes Augstskolas (ViA) rektors Gatis Krūmiņš parakstīja sadarbības līgumu, kas paredz koledžas absolventiem iegūt profesionālā bakalaura grādu, turpinot studijas vēlākos studiju posmos.

Abas izglītības iestādes sekmēs savstarpēju sadarbību studiju procesā un studiju prakšu nodrošināšanā, savstarpējā mācībspēku apmaiņā, zinātniskajā pētniecībā, administratīvo jautājumu risināšanā, kā arī kultūrā un sportā.

Valm2015

absolv2016

Mūsu sadarbības augstskolu Lietuvā - Utenas koledžu, saņemot profesionālā bakalaura diplomu Tiesību zinātnē, absolvējuši jau vairāku Juridiskās koledžas izlaidumu absolventi.