RSS
tn_638-fotobrencis-inbox-lv
tn_631-fotobrencis-inbox-lv
tn_623-fotobrencis-inbox-lv
tn_620-fotobrencis-inbox-lv
tn_617-fotobrencis-inbox-lv
tn_612-fotobrencis-inbox-lv
tn_606-fotobrencis-inbox-lv
tn_597-fotobrencis-inbox-lv
tn_595-fotobrencis-inbox-lv
tn_592-fotobrencis-inbox-lv
tn_584-fotobrencis-inbox-lv
tn_581-fotobrencis-inbox-lv
tn_577-fotobrencis-inbox-lv
tn_573-fotobrencis-inbox-lv
tn_570-fotobrencis-inbox-lv
tn_569-fotobrencis-inbox-lv
tn_566-fotobrencis-inbox-lv
tn_554-fotobrencis-inbox-lv
tn_550-fotobrencis-inbox-lv
tn_547-fotobrencis-inbox-lv
tn_542-fotobrencis-inbox-lv
tn_540-fotobrencis-inbox-lv
tn_535-fotobrencis-inbox-lv
tn_527-fotobrencis-inbox-lv
tn_522-fotobrencis-inbox-lv
tn_503-fotobrencis-inbox-lv
tn_499-fotobrencis-inbox-lv
tn_488-fotobrencis-inbox-lv
tn_476-fotobrencis-inbox-lv
tn_467-fotobrencis-inbox-lv
tn_463-fotobrencis-inbox-lv
tn_459-fotobrencis-inbox-lv
tn_446-fotobrencis-inbox-lv
tn_444-fotobrencis-inbox-lv
tn_436-fotobrencis-inbox-lv
tn_431-fotobrencis-inbox-lv
tn_428-fotobrencis-inbox-lv
tn_424-fotobrencis-inbox-lv
tn_419-fotobrencis-inbox-lv
tn_414-fotobrencis-inbox-lv
tn_408-fotobrencis-inbox-lv
tn_403-fotobrencis-inbox-lv
tn_399-fotobrencis-inbox-lv
tn_393-fotobrencis-inbox-lv
tn_390-fotobrencis-inbox-lv
tn_386-fotobrencis-inbox-lv
tn_380-fotobrencis-inbox-lv
tn_372-fotobrencis-inbox-lv
tn_369-fotobrencis-inbox-lv
tn_365-fotobrencis-inbox-lv
tn_358-fotobrencis-inbox-lv
tn_344-fotobrencis-inbox-lv
tn_332-fotobrencis-inbox-lv
tn_331-fotobrencis-inbox-lv
tn_321-fotobrencis-inbox-lv
tn_318-fotobrencis-inbox-lv
tn_312-fotobrencis-inbox-lv
tn_307-fotobrencis-inbox-lv
tn_303-fotobrencis-inbox-lv
tn_299-fotobrencis-inbox-lv
tn_295-fotobrencis-inbox-lv
tn_293-fotobrencis-inbox-lv
tn_288-fotobrencis-inbox-lv
tn_283-fotobrencis-inbox-lv
tn_281-fotobrencis-inbox-lv
tn_275-fotobrencis-inbox-lv
tn_273-fotobrencis-inbox-lv
tn_270-fotobrencis-inbox-lv
tn_263-fotobrencis-inbox-lv
tn_258-fotobrencis-inbox-lv
tn_251-fotobrencis-inbox-lv
tn_237-fotobrencis-inbox-lv
tn_224-fotobrencis-inbox-lv
tn_219-fotobrencis-inbox-lv
tn_212-fotobrencis-inbox-lv
tn_208-fotobrencis-inbox-lv
tn_206-fotobrencis-inbox-lv
tn_204-fotobrencis-inbox-lv
tn_199-fotobrencis-inbox-lv
tn_195-fotobrencis-inbox-lv
tn_191-fotobrencis-inbox-lv
tn_188-fotobrencis-inbox-lv
tn_182-fotobrencis-inbox-lv
tn_178-fotobrencis-inbox-lv
tn_172-fotobrencis-inbox-lv
tn_170-fotobrencis-inbox-lv
tn_166-fotobrencis-inbox-lv
tn_163-fotobrencis-inbox-lv
tn_158-fotobrencis-inbox-lv
tn_155-fotobrencis-inbox-lv
tn_152-fotobrencis-inbox-lv
tn_147-fotobrencis-inbox-lv
tn_136-fotobrencis-inbox-lv
tn_135-fotobrencis-inbox-lv
tn_132-fotobrencis-inbox-lv
tn_130-fotobrencis-inbox-lv
tn_129-fotobrencis-inbox-lv
tn_125-fotobrencis-inbox-lv
tn_117-fotobrencis-inbox-lv
tn_112-fotobrencis-inbox-lv
tn_110-fotobrencis-inbox-lv
tn_108-fotobrencis-inbox-lv
tn_105-fotobrencis-inbox-lv
tn_103-fotobrencis-inbox-lv
tn_091-fotobrencis-inbox-lv
tn_082-fotobrencis-inbox-lv
tn_060-fotobrencis-inbox-lv
tn_058-fotobrencis-inbox-lv
tn_052-fotobrencis-inbox-lv
tn_050-fotobrencis-inbox-lv
tn_048-fotobrencis-inbox
tn_048-fotobrencis-inbox-lv
tn_047-fotobrencis-inbox-lv
tn_040-fotobrencis-inbox-lv
tn_035-fotobrencis-inbox-lv
tn_032-fotobrencis-inbox-lv
tn_029-fotobrencis-inbox-lv
tn_026-fotobrencis-inbox-lv
tn_020-fotobrencis-inbox-lv
tn_017-fotobrencis-inbox-lv
tn_016-fotobrencis-inbox-lv
tn_002-fotobrencis-inbox-lv
tn_001-fotobrencis-inbox-lv
638-fotobrencis-inbox-lv
631-fotobrencis-inbox-lv
623-fotobrencis-inbox-lv
620-fotobrencis-inbox-lv
617-fotobrencis-inbox-lv
612-fotobrencis-inbox-lv
606-fotobrencis-inbox-lv
597-fotobrencis-inbox-lv
595-fotobrencis-inbox-lv
592-fotobrencis-inbox-lv
584-fotobrencis-inbox-lv
581-fotobrencis-inbox-lv
577-fotobrencis-inbox-lv
573-fotobrencis-inbox-lv
570-fotobrencis-inbox-lv
569-fotobrencis-inbox-lv
566-fotobrencis-inbox-lv
554-fotobrencis-inbox-lv
550-fotobrencis-inbox-lv
547-fotobrencis-inbox-lv
542-fotobrencis-inbox-lv
540-fotobrencis-inbox-lv
535-fotobrencis-inbox-lv
527-fotobrencis-inbox-lv
522-fotobrencis-inbox-lv
503-fotobrencis-inbox-lv
499-fotobrencis-inbox-lv
488-fotobrencis-inbox-lv
476-fotobrencis-inbox-lv
467-fotobrencis-inbox-lv
463-fotobrencis-inbox-lv
459-fotobrencis-inbox-lv
446-fotobrencis-inbox-lv
444-fotobrencis-inbox-lv
436-fotobrencis-inbox-lv
431-fotobrencis-inbox-lv
428-fotobrencis-inbox-lv
424-fotobrencis-inbox-lv
419-fotobrencis-inbox-lv
414-fotobrencis-inbox-lv
408-fotobrencis-inbox-lv
403-fotobrencis-inbox-lv
399-fotobrencis-inbox-lv
393-fotobrencis-inbox-lv
390-fotobrencis-inbox-lv
386-fotobrencis-inbox-lv
380-fotobrencis-inbox-lv
372-fotobrencis-inbox-lv
369-fotobrencis-inbox-lv
365-fotobrencis-inbox-lv
358-fotobrencis-inbox-lv
344-fotobrencis-inbox-lv
332-fotobrencis-inbox-lv
331-fotobrencis-inbox-lv
321-fotobrencis-inbox-lv
318-fotobrencis-inbox-lv
312-fotobrencis-inbox-lv
307-fotobrencis-inbox-lv
303-fotobrencis-inbox-lv
299-fotobrencis-inbox-lv
295-fotobrencis-inbox-lv
293-fotobrencis-inbox-lv
288-fotobrencis-inbox-lv
283-fotobrencis-inbox-lv
281-fotobrencis-inbox-lv
275-fotobrencis-inbox-lv
273-fotobrencis-inbox-lv
270-fotobrencis-inbox-lv
263-fotobrencis-inbox-lv
258-fotobrencis-inbox-lv
251-fotobrencis-inbox-lv
237-fotobrencis-inbox-lv
224-fotobrencis-inbox-lv
219-fotobrencis-inbox-lv
212-fotobrencis-inbox-lv
208-fotobrencis-inbox-lv
206-fotobrencis-inbox-lv
204-fotobrencis-inbox-lv
199-fotobrencis-inbox-lv
195-fotobrencis-inbox-lv
191-fotobrencis-inbox-lv
188-fotobrencis-inbox-lv
182-fotobrencis-inbox-lv
178-fotobrencis-inbox-lv
172-fotobrencis-inbox-lv
170-fotobrencis-inbox-lv
166-fotobrencis-inbox-lv
163-fotobrencis-inbox-lv
158-fotobrencis-inbox-lv
155-fotobrencis-inbox-lv
152-fotobrencis-inbox-lv
147-fotobrencis-inbox-lv
136-fotobrencis-inbox-lv
135-fotobrencis-inbox-lv
132-fotobrencis-inbox-lv
130-fotobrencis-inbox-lv
129-fotobrencis-inbox-lv
125-fotobrencis-inbox-lv
117-fotobrencis-inbox-lv
112-fotobrencis-inbox-lv
110-fotobrencis-inbox-lv
108-fotobrencis-inbox-lv
105-fotobrencis-inbox-lv
103-fotobrencis-inbox-lv
091-fotobrencis-inbox-lv
082-fotobrencis-inbox-lv
060-fotobrencis-inbox-lv
058-fotobrencis-inbox-lv
052-fotobrencis-inbox-lv
050-fotobrencis-inbox-lv
048-fotobrencis-inbox
048-fotobrencis-inbox-lv
047-fotobrencis-inbox-lv
040-fotobrencis-inbox-lv
035-fotobrencis-inbox-lv
032-fotobrencis-inbox-lv
029-fotobrencis-inbox-lv
026-fotobrencis-inbox-lv
020-fotobrencis-inbox-lv
017-fotobrencis-inbox-lv
016-fotobrencis-inbox-lv
002-fotobrencis-inbox-lv
001-fotobrencis-inbox-lv
 
 
Powered by Phoca Gallery

Ceturtais absolventu salidojums:

Atzīmējot Juridiskās koledžas 20. gadadienu,

2020. gada 5. decembrī notiks ceturtais absolventu salidojums.

Visus absolventus, kuri vēlas ņemt aktīvu dalību pasākuma organizēšanā,

lūdzam darīt to zināmu, nosūtot e-pastu vai piezvanot uz Juridisko koledžu.

Jūsu domas un priekšlikumi mums ir svarīgi!

 

E-pasts: info@jk.lv

Tālr. 67508005

Mob.t. 28665420

 

 

Koledžas absolventiem ir
iespējas turpināt studijas kādā
no Latvijas augstskolām:

Aptaujas anketa

29. izlaiduma bildes:

Lai apskatītu 29. izlaiduma bildes, skatīt šeit.