Juridiskās koledžas bibliotēka savu darbību uzsākusi 2001.gadā. Patlaban mūsu galvenais uzdevums ir Juridiskās koledžas studiju procesa un zinātniskā darba nodrošināšana ar jaunāko mācību un zinātnisko literatūru, ar aktuālu juridisko, uzņēmējdarbības un sabiedriski - politisko informāciju. Sevišķa uzmanība tiek veltīta jaunāko informācijas tehnoloģiju sasniegumu ieviešanai bibliotēkas darbā. Grāmatu fonds bibliotēkā tiek sistematizēts atbilstoši starptautiskajai universālajai (UDK) klasifikācijai. Tā apjoms ir vairāk kā 24 500 iespieddarbu.

  Abonementa nodaļā studenti var saņemt nepieciešamo mācību un pētniecisko literatūru darbam mājās, ir lasītava. Bibliotēkas pakalpojumi tiek nodrošināti arī koledžas filiāles Liepājā, Ventspilī, Gulbenē un Valmierā. Elektroniskajā katalogā atrodami vairāk kā 18 000 ieraksti par fondā esošajiem iespieddarbiem, kas ievērojami atvieglo literatūras meklēšanu un izsniegšanu studentiem.

 

Bibliotēkas darba laiks:

Pirmdien              brīvdiena

Otrdien                10.00 - 14.00

Trešdien              10.00 - 18.00

Ceturtdien           10.00 - 18.00

Piektdien             10.00 - 18.00

Sestdien              8.30 - 14.00

Svētdien              brīvdiena

Studiju brīvlaikā (augustā) bibliotēka nestrādā

Kontaktinformācija:
Bibliotēkas vadītāja
Anita Rudziša,

e-pasts: biblioteka@jk.lv

tālr. 67508863