Pieejamas jaunas starptautiskās datu bāzes: zinātniskās publikācijas, grāmatas elektroniski un pilnteksta žurnālu raksti, e-žurnāli dažādās zinātņu nozarēs, studiju materiāli

Piekļuve Juridiskās koledžas sistēmai šeit.

Piekļuve Juridiskās koledžas moodle sistēmai šeit