Dr.habil.sc.pol., Dr.iur.
Tālavs Jundzis

Ph.D.,M.iur.
Arta Šneidere-Kalvīte

Ph.D.,M.iur.
Intra Lūce

Ph.D.
Eduards Bruno Deksnis

M.sc.ing.
Ilona Demčenko

Bc.oec.
Sarmīte Reķe

Dr.sc. admin.
Daina Vasiļevska

M.iur.
Aleksandrs Maļcevs

M.iur.
Ints Ķuzis

M.iur.
Līga Mizovska

M.iur.
Normunds Grūbis

M.iur.
Ruta Mekša

M.oec.
Judīte Jakubāne

M.paed.
Selga Eglīte

M.sc.
Eva Blūma

M.sc.
Iveta Amoliņa

M.sc.
Jānis Klieders

M.sc.psych.
Gundars Kungs

Mg.HR.
Inese Sila

Bc.paed.
Kaspars Linde

M.iur.
Alda Malnača

M.iur.
Iveta Valaine

M.sc.ing.
Modris Laicāns

M.iur.
Aigars Sniedzītis

M.iur.
Linda Puķīte

M.iur.
Normunds Strenģe

M.sc.educ.,M.phys.
Elita Kazakēviča

M.iur.
MBA Ilze Oša

M.oec.
Ieva Rebiņa

M.iur.
Atis Dzērvēns

M.sc.soc.
Jeļena Bārbale