tn Inga Kalmikova Liepājas fil vad

 

mob.t. 29866113 (Inga Kalmikova - Liepājas filiāles vadītāja)

Adrese: 8. vidusskolā, Dunikas ielā 9/11, Liepājā, LV-3400

Darba laiks:

08.00 - 17.00
(saskaņā ar nodarbību grafiku)

Mūsu rekvizīti:

SIA "JURIDISKĀ KOLEDŽA"
Kr. Valdemāra 1c, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. LV40003506758
Konts Nr. LV67UNLA0002052469159 AS 'SEB BANKA',
Rīdzenes fil. Kods UNLALV2X