tn Madara Ozere

Tālruņi:

67508005 - informācija par studiju maksu, kredītiem, nodarbību sarakstiem, docētājiem

mob.tālr. 28665420

Adrese: Kronvalda bulv.1A, Rīgā, LV-1010

E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Darba laika izmaiņas Juridiskajā koledžā no 2020.gada 13.marta līdz 14.aprīlim!

Strādājam darbdienās no 10.00 līdz 18.00, sestdien, svētdien – slēgts.

DARBA LAIKS

Dienas nodaļas darba laiks: Vakara un neklātienes nodaļas darba laiks:
8.30 - 16.30
8.30 - 16.30 12.30 - 18.00
8.30 - 16.30 12.30 - 21.00
8.30 - 16.30 12.30 - 21.00
8.30 - 16.30 12.30 - 21.00
8.00 - 15.00


Skatīt Juridiskā koledža lielākā kartē  

Mūsu rekvizīti:

SIA "JURIDISKĀ KOLEDŽA"
Kr. Valdemāra 1c, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. LV40003506758
Konts Nr. LV67UNLA0002052469159 AS 'SEB BANKA',
Rīdzenes fil. Kods UNLALV2X