tn Skaidritee Dzindzuka Ventspils fil vad

 

Mob.t. 26394261 (Skaidrīte Dzindzuka - Ventspils filiāles vadītāja)

Adrese: 1. ģimnāzijā, Kuldīgas ielā 1, Ventspilī, LV-3600

Darba laiks:

08.00 - 17.00
(saskaņā ar nodarbību grafiku)

 

Mūsu rekvizīti:

SIA "JURIDISKĀ KOLEDŽA"
Kr. Valdemāra 1c, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. LV40003506758
Konts Nr. LV67UNLA0002052469159 AS 'SEB BANKA',
Rīdzenes fil. Kods UNLALV2X