MEDIATORU APMĀCĪBAS

Juridiskā koledža organizē mediatoru apmācības programmu, mācības paredzētas, lai sagatavotos mediatora sertifikācijai, gan apgūtu konfliktu risināšanas pamatprasmes.*

Kursa struktūra: kurss tiek piedāvāts trīs moduļu apmācības programmās

I modulis – 40 stundas (mediācijas pamatkurss);

II modulis – 30 stundas (padziļināta mediācijas zināšanu apguve)

III modulis – 30 stundas (padziļināta mediācijas zināšanu apguve)).

I modulis plānots 40 stundu apjomā - intensīvs četru dienu kurss, mācības notiks (no plkst.9:00 līdz 18:00).

Kursa noslēgumā pēc visa I moduļa apmeklēšanas, uzdevumu izpildes tiks izsniegta apliecība par mediācijas pamatkursa apgūšanu.

Kursa saturs:

 • mediācija - jēdziens, pamatprincipi, vēsture;
 • mediācijas process un tā organizācija;
 • konflikta teorija;
 • saskarsme mediācijā;
 • sarunu vadīšanas;
 • mediācija - juridiskie aspekti.

     Mācību maksa: I modulis 350.00 EUR

Mācību norises laiks: no 28.11. līdz 01.12.2019. (pieteikšanās līdz 23.11.2019., e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tālr. +371 26335116 )

Norises vieta: Juridiskā koledža, Kronvalda bulvāris 1a, Rīga

*Mediācijas likums (Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=266615 ); Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība (Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/268136-mediatoru-sertifikacijas-un-atestacijas-kartiba ).

Pieteikuma veidlapa

Pieteikuma veidlapu skatīt šeit.

ZIEMAS UZŅEMŠANA
KOLEDŽĀ SĀKSIES 7.JANVĀRĪ!

  Dokumentus pieņem:

  studijām vakara un neklātienes nodaļās Rīgā
  no 2020.gada 7.janvāra līdz 1.februārim;

  tālr. uzziņām 67508005, mob.t. 28665420;

  Uzņemšanas komisija:

  Rīgā, Kronvalda bulv.1A;

  strādā darba dienās 10:00-18:00 (pirmd. 10.00-16.30)