Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.3.4.1.0/16/I/001 “Justīcija attīstībai”. “Mācību pakalpojumi par Tiesu ekspertīzi un tās veikšanu”,  identifikācijas Nr. TA2017/5/B/ESF.

Pasūtītājs - Tiesu administrācija.

Informācija atjaunota: 25.11.2019.