Eiropas Sociālā fonda projekts 8.2.2.“Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”. SIA „Juridiskā koledža” akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/008.

Sadarbības iestāde - Centrālā finanšu un līguma aģentūra.

Informācija atjaunota: 25.11.2019.