IESTĀJOTIES KOLEDŽĀ JĀIESNIEDZ SEKOJOŠU DOKUMENTU KOPIJAS (UZRĀDOT ORIĢINĀLU):

  vidējās izglītības atestāts un sekmju izraksts

  centralizēto eksāmenu latviešu valodā un svešvalodā sertifikātus (personām, kuras izglītību ieguvušas pēc 2004.gada)

  pase

  fotogrāfijas 3x4 - 3 gab.

  dokumenti par uzvārda maiņu (ja nepieciešami)

  diploms par augstāko izglītību (ja tāda jau ir)

Reģistrācijas maksa € 30.00

Reģistrācija studijām elektroniski -  ŠEIT
*Pēc reģistrēšanās jāierodas koledžā personīgi (Uzņemšanas komisijas darba laikā), lai, uzrādot nepieciešamos dokumentus, pabeigtu reģistrāciju studijām un noslēgtu līgumu par izglītības iegūšanu.

 

DOKUMENTUS PIEŅEM:

  vakara un neklātienes nodaļās Rīgā no 2020.gada 2.jūlija līdz 26.septembrim

  neklātienes nodaļā filiālēs no 2020.gada 14.augusta līdz 25.septembrim

  tālr. uzziņām 67508005, mob.t. 28665420, 26565322, 29454614

Atvērto durvju dienas koledžā!

Katra mēneša pēdējā sestdienā.
plkst 15.15
Kronvalda bulv.1A (Rīgā, no marta līdz augustam)