LAT / RUS / ENG

MĀCĪBSPĒKI

Mācību kvalitāti Rīgā un Juridiskās koledžas filiālēs republikā garantē ne tikai Latvijas un ārvalstu studijām atbilstošas programmas, bet arī kvalificēti pasniedzēji - Latvijā labi pazīstami juristi - praktiķi, habilitētie doktori un doktori, kā arī atsevišķās lekcijās - vieslektori no Kanādas, ASV, Beļģijas, Vācijas


Lektors Juris Muižnieks

M.iur. Nikolajs Ozoliņš

M.iur. Vineta Mistre


M.iur. Alda Malnača ar studentiem


Lektors Aleksandrs Maļcevs

M.iur. Aigars Sniedzītis un M.iur. Jānis Plūme

M.iur. Līga Mizovska

M.oec. Judīte Jakubāne


M.iur. Normunds Grūbis


M.iur. Ruta Mekša

M.iur. Inga Liepa

M.iur. Baiba Balode

VIESLEKTORI


Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-
Freiberga, Juridiskās koledžas vieslektors
Jānis Bolis ar kundzi (03.05.2006).

Vieslektors Arvīds Dravnieks

Vieslektors Jānis Počs, LZA
Ekonomikas institūta pētnieks

Eiropas komisijas vecākais administrators
no Briseles - doktors Eduards Bruno Deksnis
(25.04.2008.)

Vieslektors Gvido Zemrībo,
zvērināts advokāts

Dzintars Rasnačs,Saeimas deputāts

Cilvēktiesību tiesas tiesnesis Egils Levits

Latvijas Juristu biedrības prezidents
Aivars Borovkovs, Juridiskās koledžas
direktors Dr. habil. sc. pol., Dr. iur.
Tālavs Jundzis un Indiānas universitātes
profesors Jānis Peniķis

Tautsaimnieks, profesors Nikolajs Balabkins
savās lekcijās akcentē ekonomikas tiesiskos
aspektus (30.09.2005.)

Profesore Baiba Rivža ar Juridiskās
koledžas studentiem 10.06.2004.