LAT / RUS / ENG

PAKALPOJUMI

Mācību literatūra darbam mājās un bibliotēkas lasītavā

Lokālās datu bāzes

Bibliogrāfiskās uzziņas, informācijas meklēšana bibliotēkas elektroniskajā katalogā un kopkatalogos

Mācību materiālu maksas kopiju izgatavošana, datorizdrukas

Datortehnikas izmantošana mācību procesā, pieejams interneta pieslēgums (arī Wifi)

SIA LURSOFT piedāvā pakalpojumu "Studenta komplekts":

Laikraksta "Latvijas Vēstnesis" elektroniskā versija: