LAT / RUS / ENG

Tālruņi:

29191804 (Ieva Birne - Valmieras filiāles vadītāja)

67508005

Adrese: Valmieras valsts ģimnāzijā, L.Paegles ielā 40, LV-4201

DARBA LAIKS

  
08.00 - 17.00
(saskaņā ar nodarbību grafiku)
   
Bankas rekvizīti Valmieras studentiem:
SIA "JURIDISKĀ KOLEDŽA" Kr. Valdemāra 1c, Rīga, LV-1010
Nr. LV40003506758
Konts Nr. LV67UNLA0002052469159
AS 'SEB BANKA', Rīdzenes fil.
Kods UNLALV2X