EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA NR.8.2.2.0/18/A/008 “SIA “JURIDISKĀ KOLEDŽA” AKADĒMISKĀ PERSONĀLA KOMPETENČU UN PRASMJU PAAUGSTINĀŠANA DATORZINĀTNES UN INFORMĀTIKAS JOMĀ” ĪSTENOŠANA

EIROPAS SAVIENĪBAS FONDA PROJEKTA NR.8.2.2.0/18/A/008 “SIA “JURIDISKĀ KOLEDŽA” AKADĒMISKĀ PERSONĀLA KOMPETENČU UN PRASMJU PAAUGSTINĀŠANA DATORZINĀTNES UN INFORMĀTIKAS JOMĀ” ĪSTENOŠANA

May 27, 2019

Eiropas Savienības fonda projekta Nr.8.2.2.0/18/A/008 “SIA “Juridiskā koledža” akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā” īstenošana Juridiskajā koledžā notiek jau no pagājušā gada novembra. Koledža studiju virzienā “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” stratēģiskās specializācijas ietvaros īsteno pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, t.i., īsā cikla augstāko izglītību. Viedās specializācijas joma – Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Projekta mērķis ir akadēmiskā personāla atjaunotne, kompetence, internacionalizācijas, eksporta un starptautiskās konkurētspējas veicināšana minētajā studiju virzienā. Tiek plānots uzlabot informāciju tehnoloģiju, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, datorvadības un datorzinātnes nozares akadēmiskā personāla kvalifikāciju, kompetences, modernizēt un internacionalizēt arī pašu studiju virzienu. Šobrīd Juridiskajā koledžā ar lekciju kursu par personas datu aizsardzību Eiropas Savienībā darbu uzsākusi lektore no Lietuvas Aliona Siniciene, tuvākajā laikā viņai piebiedrosies arī turku kolēģis no Nevšehīras Universitātes.

Projekta ietvaros ir paredzēta akadēmiskā personāla stažēšanās pie komersanta. Šim pasākumam atvēlētais laiks – 200 stundas. Jau jūnijā stažēties dosies pirmie koledžas akadēmiskā personāla pārstāvji.

Projektu Nr.8.2.2.0/18/A/008 realizējam no 2018. gada 1. novembra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Informācija pievienota 27.05.2019.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: