MĀCĪBU KURSS “BALANCE SCORECARD METODES IZMANTOŠANA STRATĒĢIJAS IZSTRĀDĒ UN MĒRĪJUMU SISTĒMAS IEVIEŠANĀ”, ES FONDA PROJEKTA NR.8.2.3.0/18/A/006 IETVAROS

MĀCĪBU KURSS “BALANCE SCORECARD METODES IZMANTOŠANA STRATĒĢIJAS IZSTRĀDĒ UN MĒRĪJUMU SISTĒMAS IEVIEŠANĀ”, ES FONDA PROJEKTA NR.8.2.3.0/18/A/006 IETVAROS

August 15, 2019

Jūnijā Juridiskās koledžas darbinieku dienas kartībā tika iekļauts mācību kurss “Balanced Score Card metodes izmantošana stratēģijas izstrādē un mērījumu sistēmas ieviešanā” 16 akadēmisko stundu apjomā. Visi kopā kā ar teorētiskām, tā arī praktiskām metodēm meklējām panākumu gūšanas ceļu, precizējām mācību iestādes attīstības plānu, izvērtējot tās darbības stiprās un vājās puses, skaidri nodefinējām koledžas misiju, mērķi un priekšrocības.

Informācija ievietota: 15.08.2019.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: