PROJEKTS NR.8.2.1.0/18/A/012

PROJEKTS NR.8.2.1.0/18/A/012

November 25, 2019

Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde ir izaicinājums, kā rezultātā ir izstrādāta jauna pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība”.

Šī programma ir pirmā un vienīgā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības kiberdrošības un personas datu aizsardzības studiju programma Latvijā.

Lietuvā bakalaura programma kiberdrošībā tiek realizēta Viļņas Universitātē un Igaunijā Tallinas Universitātē. Latvijā kiberdrošības jomā maģistra studijas biznesa vadībā nodrošina Banku augstskola, kiberdrošības inženierijā Vidzemes augstskola. Programmas izstrādes gaitā koledžā ir iepazinusies ar līdzīga satura programmām Eiropā, programmas salīdzināšana ir veikta līdzīgām studiju programmām Lielbritānijā, Beļģijā, Itālijā un Lietuvā.

Studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” mērķis ir sagatavot profesionāļus informācijas sistēmās/kiberdrošībā un personas datu aizsardzībā, kuriem būs fundamentālās un praktiskās zināšanas kiberdrošības vadībā un attīstītas prasmes, kas nepieciešamas informācijas sistēmu drošai analīzei, strukturēšanai un uzturēšanai un personas datu aizsardzībai.

Jaunā studiju programma ir apstiprināta Juridiskās koledžas Padomē un iesniegta licencēšanai 2019.gada 22.novembrī.

 

Ievietošanas datums: 25.11.2019.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: