PROJEKTS NR. 8.2.2.0./18/A/008

PROJEKTS NR. 8.2.2.0./18/A/008

November 25, 2019

„SIA Juridiskās koledžas akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā”;

ir saistīts ar Juridiskās koledžas akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana. Kompetenču un prasmju paaugstināšana ir saistīta ar akadēmiskā personāla stažēšanos pie komersanta, kā rezultātā akadēmiskais personāls pilnveido savas prasmes un kompetences un veic papildinājumus savu studiju kursu studiju saturā. Uz doto brīdi stažēšanos pie komersanta ir izmantojis viens koledžas akadēmiskā personāla pārstāvis. Projekts paredz akadēmiskajā darbā iesaistīt divus ārvalstu lektorus, katru uz sešiem mēnešiem. Laika periodā no 2019.gada marta līdz augustam koledžā pastāvīgā darbā bija pieņemta lektore no Lietuvas, ar kuru sadarbība turpinās joprojām. Plānots, ka 2020.gada vasarā darbu koledžā uzsāks lektors no Nevšehira universitātes Turcijā. Lai motivētu jaunos doktorantus aizstāvēt savus promocijas darbus, projekts dod iespēju diviem doktorantiem, katram uz divpadsmit mēnešiem, strādāt koledžā kā ievēlētam akadēmiskam personālam un paralēli strādāt pie sava promocijas darba. Koledžā darbu, 2019.gada 1.septembrī ir uzsākusi viena doktorante no Latvijas Universitātes un otra, 2019.gada 1.novembrī no Rīgas Tehniskās Universitātes.

 

Ievietošanas datums: 25.11.2019.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: