PROJEKTS NR.8.2.3.0/18/A/006

PROJEKTS NR.8.2.3.0/18/A/006

November 25, 2019

SIA “Juridiskā koledža” izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrāde un izvērtēšana, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” pilnveide ietvaros koledža ir veikusi Juridiskā koledžas funkcionālo un pārvaldības sistēmas auditu, koledžas e-pārvaldības sistēmas auditu un ir izstrādāts pārvaldības sistēmas risinājuma modelis, notiek darbs pie jaunas koledžas e – informācijas sistēmas izstrādes.

Projekta ietvaros koledžas personālam ir iespēja pilnveidot savas profesionālās kompetences, piedaloties dažādās mācībās, 2019.gada 13. un 20.novembrī „Risku vadība” (16 ak.st.). Mācību kursa ietvaros uzmanība tika pievērsta r isku vadības vietai organizācijas vadības sistēmā, ieguvumiem, pielietojot risku vadību, risku vadības procesiem un pielietojamām metodikām, risku identificēšanai, analīzei, vērtēšanai, kā arī komunikācijai un stresa vadībai u.c jautājumiem.

Ievietošanas datums: 25.11.2019.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: