“JURIDISKĀS KOLEDŽAS E – INFORMĀCIJAS SISTĒMAS IZSTRĀDE UN IEVIEŠANA/UZTURĒŠANA. STUDIJU PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS LIETOTĀJU APMĀCĪBA/INSTRUKTĀŽA. EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR. 8.2.3.0/18/A/006

“JURIDISKĀS KOLEDŽAS E – INFORMĀCIJAS SISTĒMAS IZSTRĀDE UN IEVIEŠANA/UZTURĒŠANA. STUDIJU PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS LIETOTĀJU APMĀCĪBA/INSTRUKTĀŽA. EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR. 8.2.3.0/18/A/006

February 25, 2020

Iepriekšējā gadā tika sākta veidota Juridiskās koledžas informācijas sistēma, saīsinājumā “JKIS”. Sistēma tiek veidota projekta

“Juridiskās koledžas e – informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana/uzturēšana. Studiju pārvaldības sistēmas lietotāju apmācība/instruktāža. Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.2.3.0/18/A/006 “SIA Juridiskā koledža izcilības pārvaldības standartam atbilstošas vadības sistēmas izstrāde un izvērtēšana, vadības personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana un studiju programmas “Datorsistēmu, datortīklu administrēšana un programmēšana” satura kvalitātes pilnveidošana”). Līguma Nr. 823/11.”

ietvaros.

Sistēmas izstrāde ir sadalīta 8 moduļos:

– Sistēmas vizuāla puses izstrāde un tā realizēšana visos moduļos;

– Studentu sistēma funkcionalitātes izstrāde;

– E-studiju moduļa funkcionalitātes izstrāde;

– Personāldaļas moduļa funkcionalitātes izstrāde;

– Bibliotēkas moduļa funkcionalitātes izstrāde;

– Grāmatvedības moduļa funkcionalitātes izstrāde;

– Lekciju saraksta moduļa funkcionalitātes izstrāde;

– Statistikas moduļa funkcionalitātes izstrāde.

Plašākai sabiedrībai JKIS sistēma būs pieejama 2020. gada oktobra mēnesī. Ir paredzēts, ka sistēma atbilst visiem mūsdienu standartiem. JKIS sistēmā būs iekļauts adaptīvs dizains, aizsardzība pret OWASP ievainojamībām, automatizācijas procesi, u.c.

Ievietošanas datums 25.02.2020.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: