ES PROJEKTS NR.8.2.2.0/18/A/008, STAŽĒŠANĀS PIE KOMERSANTA

ES PROJEKTS NR.8.2.2.0/18/A/008, STAŽĒŠANĀS PIE KOMERSANTA

March 01, 2020

No 1.decembra līdz 31.maijam kā Juridiskās koledžas lektors stažējos IKEA Latvia (SIA “Paul Mason Properties”) uzņēmumā. Prakse notiek Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās”, projekta Nr.8.2.2.0/18/A/008 „SIA Juridiskā koledža akadēmiskā personāla kompetenču un prasmju paaugstināšana datorzinātnes un informātikas jomā” ietvaros. Projekta ietvaros stažēšanās pie komersanta – 200 stundas.

Stažēšanās gaitā tiek padziļināti pētīta personas datu aizsardzība, analizējot Latvijas un starptautiskās tiesību normas, uzņēmumu praksi, uzņēmumā apstrādājamo datu apjomu, tiesiskumu, pielietojamību, akcentējot personas datu aizsardzību visa uzņēmuma ietvaros (darbinieku dati, klientu dati, sadarbības partneru dati u.tml.).

Paralēli prakses gaitai, tiek veikta arī IKEA darbinieku apmācība par personas datu aizsardzību, izglītojot par personas datu aizsardzības tiesiskumu, svarīgumu un sekām.

Ievietošanas datums: 01.03.2020.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: