DOKTORANTU IESAISTE STUDIJU PROCESĀ

DOKTORANTU IESAISTE STUDIJU PROCESĀ

April 30, 2020

Lai motivētu jaunos doktorantus aizstāvēt savus promocijas darbus, projekts dod iespēju diviem doktorantiem, katram uz divpadsmit mēnešiem, strādāt koledžā kā ievēlētam akadēmiskam personālam un paralēli strādāt pie sava promocijas darba. Koledžā darbu 2019.gada novembrī ir uzsākusi viena doktorante no Latvijas Universitātes un otra 2019.gada 1.septembrī no Rīgas Tehniskās Universitātes.Projekts Nr. 8.2.2.0./18/A/008

 

Ievietošanas datums: 30.04.2020.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: