EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR. 3.4.1.0/16/I/001

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR. 3.4.1.0/16/I/001

June 02, 2020

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.3.4.1.0/16/I/001 “Justīcija attīstībai”. “Mācību pakalpojumi par Tiesu ekspertīzi un tās veikšanu”,  identifikācijas Nr. TA2017/5/B/ESF.

Pasūtītājs – Tiesu administrācija.

2021.gada novembrī noslēdzās Juridiskās koledžas nodrošinātās Mācības par tiesu ekspertīzi un tās veikšanu Eiropas Sociālā fonda Justīcija attīstībai ietvaros. 2017.gada 1.novembrī Tiesu administrācija noslēdza līgumu “Mācību pakalpojumi par Tiesu ekspertīzi un tās veikšanu” ar piegādātāju apvienību SIA „Juridiskā koledža” un biedrību „Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”). Līguma izpildes laiks tika noteikts četri gadi – no 2017. gada 1. novembra līdz 2021. gada 1. novembrim un tās laikā koledžai bija jāapņemas nodrošināt apmācības 800 personām. Saskaņā ar iesniegto mācību plānu, bija jānodrošina mācības 43 grupām divās dažādās  tēmās. Ņemot vērā dalībnieku lielo interesi par mācībām, 2020. gada 29. decembrī tika noslēgta vienošanās par līguma grozījumiem, par līguma summas palielinājumu, kā rezultātā kopējais grupu skaits no 43 pieauga līdz 53 grupām, bet apmācāmo personu skaits no 800 līdz 970. Mācību mērķauditorija – tiesneši, prokurori, izmeklētāji un tiesu eksperti.

Informācija atjaunota: 02.06.2020.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: