EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR. 3.4.2.0/15/I/001

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR. 3.4.2.0/15/I/001

June 02, 2020

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.3.4.2.0/15/I/001 “Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta jomā”. “Pamatmodulis  I “Tiesiskais regulējums: uzņēmējdarbības normatīvā bāze” un pamatmodulis  II “Normatīvisma mazināšana: administratīvais slogs”, identifikācijas Nr. 3.4.2.0/15/I/001  GALA ZIŅOJUMS.

Pasūtītājs – Valsts administrācijas skola.

Informācija publicēta: 02.06.2020.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: