EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR. 8.5.2.0/16/I/001

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS NR. 8.5.2.0/16/I/001

June 02, 2020

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”. “Modulārās profesionālās izglītības programmas Būvniecības nozarē profesionālajām kvalifikācijām “namu pārzinis”, “namu apsaimniekošanas meistars” un “uzkopšanas darbu meistars” izstrāde”, identifikācijas Nr. VISC 2018/30.

Pasūtītājs – Valsts izglītības satura centrs.

Informācija atjaunota: 02.06.2020.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: