ESF NR. R.8.2.1.0/18/A/012. IETVAROS IZSTRĀDĀTA JAUNA STUDIJU PROGRAMMA “KIBERDROŠĪBA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA”

ESF NR. R.8.2.1.0/18/A/012. IETVAROS IZSTRĀDĀTA JAUNA STUDIJU PROGRAMMA “KIBERDROŠĪBA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA”

June 02, 2020

Eiropas Sociāla fonda projekta Nr. R.8.2.1.0/18/A/012 ietvaros izstrādāta jauna studiju programma “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” studiju virzienā “Vadība, administrēšana un nekustamā īpašuma pārvaldība”. Studiju programmas licencēšanas ekspertu vizīte notika 2020.gada 5.februārī.

Jaunā studiju programma “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde veikta saskaņā ar Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām, tostarp stratēģijas „Eiropa 2020” trīs prioritātēm, kas ir formulētas kā prasības izglītībai: gudra, ilgtspējīga un integrējoša izaugsme – lai sagatavotu augsti kvalificētus, starptautiskajām prasībām atbilstošus speciālistus; lai attīstītu mūsdienīgus pētījumus, lai iekļautos starptautiskajos pētījumu projektos.

Studiju programma izstrādāta atbilstoši Juridiskās koledžas attīstības stratēģijai 2018. – 2023. gadam http://jk.lv/lv/par-mums/strategija un studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” attīstības stratēģijai. Studiju programmas izstrāde atbilst Juridiskā koledžas 2018. -2023.gadam definētam – stiprināt stratēģiskās specializācijas jomas, līdz ar to atbilstoši kontekstam, plānotajām darbībām – izstrādāt, aprobēt un akreditēt jaunu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu.

Vienlaikus ar jaunās studiju programmas izstrādi ir arī intelektuāls, materiāls ieguldījums turpmākajam studiju un pētniecības procesam, kā, piemēram, akadēmiskā personāla zinātniskā, pētnieciskā darbība kiberdrošības un personu datu aizsardzības jomā.

Studiju programmas apjoms – 123 ECTS. Studiju programma realizācija notiks latviešu un angļu valodā.

Studiju programma “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība”  prezentāciju skatīt šeit. 

Ievietošanas datums: 06.02.2020.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: