ES PROJEKTS NR.8.2.2.0/18/A/008, STAŽĒŠANĀS PIE KOMERSANTA

ES PROJEKTS NR.8.2.2.0/18/A/008, STAŽĒŠANĀS PIE KOMERSANTA

July 03, 2020

Juridiskās koledžas lektore Una Kasparaviča projekta ietvaros no 05.05.2020. līdz 30.06.2020. stažējās uzņēmumā “Trelleborg Wheel Systems Liepaja” LSEZ SIA

 

Stažēšanās laikā galvenie veiktie uzdevumi:

1. Iepazīšanās ar Uzņēmumā un Trelleborg Grupā esošo personas datu aizsardzības politiku un vadlīnijām,
2. Veikts pilns Uzņēmumā notiekošo personas datu apstrādes aktivitāšu audits, dokumentu analīze un to atbilstības Trelleborg Grupas prasībām noteikšana,
3. Personas datu anketas pārstrādāšana un personas datu izmaiņu deklarēšanas anketas ieviešana,
4. Darbinieku piekrišanas saraksta izveide,
5. OnePoint aplikācijā veikta procesu definēšana, procesu ietvaros apstrādāto datu noteikšana, novērtēšana, risku identificēšana un risku samazināšanas plāna izstrāde.

Stažēšanās laikā gūto kompetenču integrēšana mācību saturā

Ņemot vērā to, ka mācību saturs ir par personāla vadību, tad praktizēšanās laikā gūto pieredzi un zināšanas tiešā veidā varēs integrēt mācību saturā. Mācību saturu ir plānots pārstrādāt un katrai personāla vadības funkcijai pievienot apakštēmu par to, kā personas datu aizsardzības prasības ietekmē personālas vadības funkcijas realizēšanu, kādi papildus pasākumi ir jāpiemēro. Praktizēšanās laikā iegūtie vai izstrādātie dokumenti (vai izgriezumi no tiem) tiks pievienoti mācību saturam kā praktiski piemēri, kā personāla vadības funkciju var nemainīgi efektīvi realizēt, vienlaicīgi ievērojot personas datu drošības nosacījumus.

Iepazītā personas datu drošības vadības aplikācija OnePoint tiks izmantots ne tikai kā piemērs attiecībā uz personas datu aizsardzību, bet kā vēl viens piemērs, kā automatizācija palīdz personāla vadībā.

Informācija ievietota: 03.07.2020.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: