DISKUSIJA STUDIJU PROGRAMMAS “KIBERDROŠĪBAS PĀRVALDĪBA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA” IETVAROS

DISKUSIJA STUDIJU PROGRAMMAS “KIBERDROŠĪBAS PĀRVALDĪBA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA” IETVAROS

July 23, 2020

SIA „Juridiskā koledža” īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/012 “Samazināt studiju programmu fragmentāciju komerczinību jomā un jaunas studiju programmas “Kiberdrošība un personas datu aizsardzība” izstrāde

Diskusija Studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība un personas datu aizsardzība” ietvaros

CIK DROŠI IR MANI DATI REĀLAJĀ UN DIGITĀLAJĀ VIDĒ
2020.gada 21.jūlijs

Jaunās studiju programmas ietvaros notika diskusija par mūsdienās ļoti aktuālu tēmu, kura ir arī daļa no jaunās studiju programmas – Personas datu aizsardzība. Diskusijās piedalījās datu aizsardzības eksperti, kuri ar attiecīgajiem jautājumiem strādā ikdienā, t.i. Daiga Avdejanova, Dace Sunepa, Līga Mizovska, un koledžas direktors Tālavs Jundzis.

Ievietošanas datums: 23.07.2020.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: