ISO 9001 kvalitātes vadības sertifikāts

ISO 9001 kvalitātes vadības sertifikāts

October 30, 2020

Viens no pasaulē  pazīstamākajiem standartiem ir ISO 9001 kvalitātes vadības sertifikāts, kurš apliecina, ka uzņēmumā ir izstrādāti kvalitātes mērīšanas kritēriji, identificēti visi iespējamie riski un tiek nepārtraukti strādāts pie kvalitātes uzlabošanas. Juridiskā koledža saņēma ISO 9001:2015 kvalitātes vadības sertifikātu 2019.gada 1.augustā

Nupat, 2020.gada 26.maijā “Bureau Veritas Latvia” veica pirmo uzraudzības auditu. Tā mērķis – iegūt apliecinājumu, ka kvalitātes vadības sistēma ir efektīva un atbilst ISO 9001:2015 prasībām. Audita slēdziens – organizācija ir rekomendējama tās kvalitātes sistēmas atbilstības standarta ISO 9001:2015 prasībām sertifikācijas turpināšanai.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: