Nāc studēt!

Nāc studēt!

October 30, 2020

 Esam pārliecināti, ka jūsu ikdienas rūpes nereti vairo datorsistēmu darbības dažādie apdraudējumi un ne mazākā mērā – personas datu aizsardzības normatīvu līkloči. Ar šiem jautājumiem bieži vien tikt galā var tikai speciālisti, kuru vēl biežāk – vienkārši tuvumā nav.

            Lai šīs problēmas palīdzētu risināt, Juridiskajā koledžā Rīgā pirmo reizi Latvijā tiek atvērta jauna studiju programma „Kiberdrošība un personas datu aizsardzība”. Šīs programmas priekšrocība ir tā, ka tajā uzņemsim studēt gribētājus ar vidējo vai augstāko izglītību, bet bez priekšzināšanām datorzinībās un personas datu aizsardzībā.

Studijas notiks Rīgā vakaros no 18.00 trīs reizes nedēļā (vakara nodaļa) vai arī pēc reflektantu izvēles – sestdienās no 9.00-15.00 (neklātienes nodaļa). Pēc studijām divu gadu garumā absolventi iegūs drošības speciālista kvalifikāciju, kā arī pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

  • Tiesību zinātnes
  • Cilvēku resursu vadība
  • Uzņēmējdarbības vadība
  • Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana
  • Grāmatvedība un finanses
  • Datorsistēmu un datortīkla administrēšana
  • Kiberdrošība un personas datu aizsardzība

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: