Uzmanību!

Uzmanību!

October 30, 2020

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 (09.06.2020.) “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, no 2020. gada 26. oktobra Juridiskajā koledžā studiju process notiek attālināti.

Studiju procesa organizācija notiek atbilstoši apstiprinātajam nodarbību sarakstam.

Informācija par attālinātajām nodarbībām pieejama nodarbību sarakstā vai studentu profilā koledžas tīmekļa vietnē.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: