Akreditācija

Akreditācija

November 03, 2020

Saskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā, studiju virzienu akreditācijas termiņi ir mainīti, t.i., studiju virzienus akreditē saskaņā ar studiju virzienu akreditācijas grafiku https://likumi.lv/ta/id/322739-grozijumi-augstskolu-likuma .

Grozījumi Augstskolu likumā: Likumprojekts

Juridiskā koledža ir pirmā valsts akreditētā koledža Latvijā un tai ir piešķirtas tiesības izsniegt valstiski atzītus dokumentus par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu. Koledža ir dibināta 2000. gadā, akreditēta 2001. gadā (akreditācijas lapas Nr. 027).

Mēs piedāvājam studijas Rīgā un arī 4 filiālēs: Gulbenē, Liepājā, Valmierā un Ventspilī. Direktors – LZA īstenais loceklis, tiesību zinātņu doktors, habilitētais politikas zinātņu doktors Tālavs Jundzis.

Šobrīd Juridiskajā koledžā var apgūt studiju programmas vairākos akreditētos studiju virzienos:

TIESĪBU ZINĀTNE
(programma – Tiesību zinātne)

VADĪBA, ADMINISTRĒŠANA UN NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDĪBA
(programmas: Uzņēmējdarbības vadība, Cilvēku resursu vadība, Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, lic.programma: Kiberdrošība un personas datu aizsardzība)

EKONOMIKA
(programma – Grāmatvedība un finanses)

DATORTĪKLU ADMINISTRĒŠANA
(programma – Datorsistēmu un datortīklu administrēšana)

Studiju ilgums 2 – 2,5 gadi

 

 

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: