Juridiskās koledžas zinātniskie raksti 2018.- Rīga: Juridiskā koledža, 2016.- 320 lpp., il.

Juridiskās koledžas zinātniskie raksti 2018.- Rīga: Juridiskā koledža, 2016.- 320 lpp., il.

November 04, 2020

Šajā krājumā iekļauti 9 akadēmiskā personāla, kā arī 14 studentu un absolventu raksti. Tie veltīti ne tikai tiesībām, bet arī personāla vadības, finanšu un grāmatvedības, nekustamo īpašumu pārvaldīšanas, datorzinību u.c. jautājumiem. Vairāki studenti savus rakstus ir sagatavojuši publicēšanai pēc valsts eksāmenu un kvalifikācijas darbu aizstāvēšanas komisiju ieteikuma, ņemot vērā aizstāvēto darbu augsto kvalitāti.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: