Starptautiskās tiesības: dokumentu krājums ar komentāriem/ komentāru aut. T.Jundzis.– Rīga: Juridiskā koledža, 2018.– 276 lpp.

Starptautiskās tiesības: dokumentu krājums ar komentāriem/ komentāru aut. T.Jundzis.– Rīga: Juridiskā koledža, 2018.– 276 lpp.

November 04, 2020

Šajā krājumā publicēti paši svarīgākie dokumenti starptautiskajās publiskajās tiesībās, kuri kā pats minimums nepieciešami, lai apgūtu starptautisko publisko tiesību pamatus un gūtu priekšstatu par starptautiskajiem līgumiem. No 11 publicētajiem dokumentiem 7 ir nozīmīgākie starptautiskie līgumi, kuru vidū īpaši jāizceļ ANO Statūti, ko nereti tēlaini dēvē par pasaules konstitūciju.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: