Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā un Eiropā.– Rīga: Juridiskā koledža, 2019.– 368 lpp.

Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā un Eiropā.– Rīga: Juridiskā koledža, 2019.– 368 lpp.

November 04, 2020

“Tiesībsargājošās institūcijas Latvijā un Eiropā” ir augstskolu un koledžu tiesību zinātņu programmu studentiem adresēta mācību grāmata, ko sagatavojis augsti kvalificēts autoru kolektīvs. Tā ietver arī jaunākos normatīvos aktus, kas regulē tiesībsargājošo institūciju statusu, struktūru un funkcijas. Pirmo reizi mācību grāmatā apskatītas un analizētas ne tikai tiesībsargājošās institūcijas Latvijā, bet arī Eiropā, jo to darbība tieši skar Latviju (Eiropas Savienības Tiesa, Eiropas Cilvēktiesību tiesa, Eiropas Ombuds, Interpols un Eiropols).

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: