2004. gadā

2004. gadā

November 06, 2020

“Aktuālas tiesību problēmas Eiropas intergrācijas kontekstā ”
JK docētāju zinātniskā konference 2004.gada 13.martā

“Aktuālas tiesību problēmas Eiropas intergrācijas kontekstā ”
Studentu zinātniskā konference 2004.gada 20.martā

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: