2005. gadā

2005. gadā

November 06, 2020

“Pirmais gads Eiropas Savienībā: Aktuālas tiesību problēmas”
Starptautiska zinātniskā konference 2005.gada 29.-30.aprīlī.

Dalībnieki: Latvijas Zinātņu akadēmija, Mykolas Romeris universitāte, Viļņas universitāte, Latvijas universitāte, LU Starptautisko attiecību institūts, Jagelonu universitāte (Krakova), Eirouniversitāte (Tallina), Latvijas Policijas akadēmija, Turība, Juridiskā koledža, Alberta koledža, Lietuvas juristu biedrība, Latvijas juristu biedrība

“Pirmais gads Eiropas Savienībā: Aktuālas komerczinību, personālvadības un tiesību problēmas” Studentu zinātniskā konference 2005.gada novembrī

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: