2006. gadā

2006. gadā

November 06, 2020

“Aktuālas tiesību, komerczinību un personāla vadības problēmas”
Studentu zinātniskā konference 2006.gada 22. aprīlī

“Aktuālas tiesību, komerczinību un personāla vadības problēmas”
Koledžas docētāju zinātniskā konference 2006.gada 4.februārī

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: