2007. gadā

2007. gadā

November 06, 2020

“Trešais gads Eiropas Savienībā: Aktuālas ekonomikas, vadības un tiesību problēmas”Starptautiskā zinātniskā konference 2007.gada 27. – 28. aprīlī, sadarbībā ar Mykolas Romeris Universitāti (Lietuvā), Latvijas Zinātņu akadēmiju, LU Starptautisko attiecību institūtu.

Mikolas Romeris Universitātes prorektors Vidmantas Egidijs Kurapka (no kreisās), Lietuvas Republikas vēstnieks Latvijā Antanas Vinkus un Juridiskās koledžas direktors Tālavs Jundzis paraksta sadarbības līgumu.

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: