2019. gadā

2019. gadā

November 06, 2020

Starptautiskā konference “Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķi 2030: tiesību un sociālo zinātņu loma to īstenošanā” Juridiskajā koledžā, Starptautiskās zinātnes nedēļas ietvaros 23.-27. aprīlī

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: