2020. gadā

2020. gadā

November 06, 2020

2020. gada 24. aprīlī Juridiskajā koledžā starptautiskajā konferencē “Baltijas valstu attīstība aizvadīto 30 gadu laikā kopš neatkarības atjaunošanas: politiskie, ekonomiskie un tiesiskie aspekti”, ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību, tikās, uzstājās ar ziņojumiem un iesaistījās aktīvās diskusijās koledžas docētāji, Baltijas valstu zinātnieki, arī Gruzijas un Turcijas universitāšu mācībspēki un studenti.

Konferences programma

Konferenču materiāli

Ekonomikas, vadības, tiesību izaicinājumi mūsdienās un to iespējamie risinājumi. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2023. gada 28. aprīlis
Baltijas valstu attīstība aizvadīto 30 gadu laikā kopš neatkarības atjaunošanas: politiskie, ekonomiskie un tiesiskie aspekti. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2020. gada 24.–25. aprīlis
ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi 2030. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2019. gada 25.–26. aprīlis
Ilgtspējīga attīstība un tiesiskums turbulentā biznesa un politiskajā vidē. Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes, 2018. gada 26.–28. aprīlis
Twenty-five Years of Renewed Latvia, Lithuania and Estonia: Experience of the Baltic States in Europe. International Scientific Conference, 22 April 2016
The Baltic States in the European Union: Ten Years as Member States. Proceedings of the International Conference, 25-26 April 2014
The Seventh Year as European Union Member States: Economics, Politics, Law. Proceedings of the International Conference, 6-7 May 2011
The Fifth Year as European Union Member States: Topical Problems in Management of Economics and Law. Proceedings of the International Conference 8-9 May 2009
Third Year within the European Union: Topical Problems in Management of Economics and Law. Proceedings of the International Conference, 27-28 April 2007
First Year in the European Union: Current legal Issues. Proceedings of the International Conference, 29-20 April 2005
Politics and Law in the Context of the Europen Integration. Proceedings of the International Conference, 14-15 February 2003

©2020. Juridiskā koledža. Visas tiesības aizsargātas.

Izstrādāja: